ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
 

Δημιουργία Κεφαλαίου για το Παιδί

Smile Παιδί:

Aποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης, το οποίο αποδίδει το κεφάλαιο απευθείας στο παιδί.

 

Τι σας προσφέρει ;
  • εγγυημένη απόδοση και επιπλέον όφελος από πιθανές υπεραποδόσεις της Εταιρίας
  • ευελιξία καταβολών εφόσον προσαρμόζετε το ύψος και η συχνότητά τους όποτε και όπως το επιθυμείτε
  • δυνατότητα ετήσιας αναπροσαρμογής καταβολών 3% ή 5% για αντιπληθωριστική προστασία
  • δυνατότητα επιλογής στη λήξη του προγράμματος το παιδί να λάβει το κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε σε 4 ετήσιες ισόποσες δόσεις
  • ασφαλιστική κάλυψη για να συνεχιστεί η αποταμίευσή σας σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας, ώστε να είστε σίγουροι ότι το παιδί σας θα λάβει το κεφάλαιο που είχατε σχεδιάσει στη λήξη *
  • δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης του λογαριασμού μετά τον 1ο χρόνο
  • τεχνογνωσία και εξειδικευμένη διαχείριση από τον Όμιλο της Crédit Agricole

* Σημείωση: σε περίπτωση που είστε γονέας ή συγγενής άνω των 50 ετών τότε ορίζετε και δεύτερο πρόσωπο το οποίο σε περίπτωση συμβάντος θα συνεχίσει την αποταμίευση για το παιδί.

Τι θα αποδώσει στο παιδί σας ;
Γονέας 35 ετών αποταμιεύει για το παιδί του, με σκοπό στην ενηλικίωση να εισπράξει εφάπαξ ένα σημαντικό κεφάλαιο:

 

Διάρκεια     

 
 Μηνιαίες
 Καταβολές

15 χρόνια

20 χρόνια

25 χρόνια

50

€14.542

€23.694

€36.218

100

€29.084

€47.388

€72.435

200

€58.167

€94.774

€144.870

* τα παραπάνω παραδείγματα έχουν υπολογιστεί με ενδεικτική ετήσια απόδοση 4,5% και αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 5%

Πώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας ;
  • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού στην Alpha Bank
  • Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας