Δημιουργία Κεφαλαίου για Σύνταξη

Σχεδιάζω Σύνταξη Αποδοτικά:

αποταμιευτικό – συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που επενδύει σε ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Επενδύσεων σε Συλλογικές Αξίες) για δυναμικές αποδόσεις

 

Ελαχιστοποίηση

Credit Agricole Life - Home Page photo

 

Το πρόγραμμα σας δίδει τη δυνατότητα δυναμικών αποδόσεων καθώς τα χρήματά σας επενδύονται στους ΟΣΕΚΑ:
 • First Eagle Amundi International Fund: μετοχικό, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα δυναμικών αποδόσεων στη διάρκεια του χρόνου
 • Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged: ομολογιακό, το οποίο στοχεύει στη διαφοροποίηση της επένδυσης έχοντας διαρκή έλεγχο του επενδυτικού κινδύνου και
 • Amundi Funds Cash Euro: το οποίο λειτουργεί ως «κουμπαράς» για τη διασφάλιση των αποδόσεων του επενδυτικού λογαριασμου

   
Τι σας προσφέρει ;
 • ακολουθεί τον "κύκλο ζωής" σας προσαρμόζοντας αυτόματα το ποσοστό επένδυσης στους δύο πρώτους ΟΣΕΚΑ
 • ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση των αποδόσεων με αλλαγές των ποσοστών επένδυσης ανά ΟΣΕΚΑ, όποτε το επιθυμείτε
 • ευελιξία καταβολών εφόσον εσείς προσαρμόζετε το ύψος και τη συχνότητά τους (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια) καθώς και δυνατότητα για έκτακτες καταβολές, όποτε το επιθυμείτε
 • προσαρμογή της διάρκειας του προγράμματος στα «μέτρα» σας μέχρι 40 χρόνια
 • αντιπληθωριστική προστασία μέσω ετήσιας αναπροσαρμογής καταβολών 3% ή εφόσον το επιλέξετε 5% και 7%
 • δυνατότητα παύσης πληρωμών και επαναφοράς συμβολαίου, όποτε το επιθυμείτε
 • δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης του λογαριασμού μετά τον 1ο χρόνο
 • επιβράβευση για όσο περισσότερο χρόνο παραμένετε στο πρόγραμμα  
 • ασφαλιστική προστασία από ατύχημα ή ασθένεια: σε περίπτωση απώλειας ζωής καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό της αξίας λογαριασμού με βάση την τιμή των μεριδίων ή εφόσον αυτό είναι χαμηλότερο από τις καταβολές σας, το σύνολο της αποταμίευσής σας. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας (*) αναλαμβάνουμε εμείς τη συνέχιση της αποταμίευσής σας και επιπλέον σε περίπτωση ατυχήματος λαμβάνετε εφάπαξ ποσό €10.000
 • τεχνογνωσία και εξειδικευμένη διαχείριση από τον Όμιλο της Crédit Agricole Assurances
 • πλήρης διαφάνεια με καθημερινή ενημέρωση για την αξία των μεριδίων ανά ΟΣΕΚΑ σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο

      

* η κάλυψη δεν ισχύει σε περίπτωση που συμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο - εταιρία

   
Τι θα σας αποδώσει η αποταμίευση στο Σχεδιάζω σύνταξη αποδοτικά ;
Ηλικία στην έναρξη

Διάρκεια (σε έτη)

Μηνιαία καταβολή*

Ενδεικτικό κεφάλαιο *

25

40

€50

€76.781

30

35

€75

€86.662

40

25

€100

€60.925

45

20

€200

€83.268

* τα ποσά υπολογίστηκαν με επένδυση ασφαλίστρου και αξίας λογαριασμού ανά ΟΣΕΚΑ που ακολουθεί το κύκλο ζωής σας, με ενδεικτική απόδοση 4% στα Amundi International SICAV & Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged καθώς και αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλίστρου 3% σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

 

Πώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας ;
 • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού στην Alpha Bank 
 • Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας
         

       

  ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

  Παλαιότερα προγράμματα σύνταξης

  Smile Σύνταξη, Smile Σύνταξη Express & InvestLife Βήμα Βήμα

  Για τους πελάτες που διαθέτουν συμβόλαιο σε ισχύ στα συγκεκριμένα προγράμματα οι όροι και οι συνθήκες που έχουν υπογράψει ισχύουν κανονικά μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους χωρίς καμία απόκλιση.