Επένδυση

Smile Gold:

Επενδυτικό πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής με δυνατότητα να λάβετε στη λήξη το συσσωρευμένο κεφάλαιο είτε ως εφάπαξ ποσό είτε ως μηνιαία σύνταξη.

 

Credit Agricole Life - Home Page photo

 

Τι σας προσφέρει ;
  • εγγυημένη απόδοση
  • δυνατότητα επίτευξης αποδόσεων μεγαλύτερης της εγγυημένης μέσω της συμμετοχής σε τυχόν κέρδη από τις επενδύσεις της Εταιρίας
  • ευελιξία ώστε να ενισχύετε την επένδυσή σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε με έκτακτες καταβολές
  • δυνατότητα επιλογής στη λήξη του προγράμματος να λάβετε το συνολικό κεφάλαιο είτε ως εφάπαξ είτε ως μηνιαία σύνταξη*
  • δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης (μερικής ή ολικής) άμεσα
  • ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή απώλειας ζωής από ατύχημα καταβάλλεται σε εσάς ή την οικογένειά σας επιπλέον ποσό ίσο με το αρχικό κεφάλαιο
  • δυνατότητα ενεχυρίασης για στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που επιθυμείτε να εξασφαλίσετε


*Η ισόβια Σύνταξη παρέχεται όταν η αξία του λογαριασμού επένδυσης στη λήξη υπερβαίνει τις 50.000€ και για ηλικίες άνω των 55 ετών.


Παλαιότερα προγράμματα επένδυσης

Smile Premium & Smile Σύνταξη Gold

Για τους πελάτες που διαθέτουν συμβόλαιο σε ισχύ στα συγκεκριμένα προγράμματα οι όροι και οι συνθήκες που έχουν υπογράψει ισχύουν κανονικά μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους χωρίς καμία απόκλιση.