Ελαχιστοποίηση

Επένδυση

EmporikiΕισόδημα:

Επενδυτικό πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής, το οποίο επενδύει σε μερίδια Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου, με παράλληλη ασφαλιστική προστασία.

 

Περισσότερα για το ασφαλιστικό πρόγραμμα

  • Τροποποίηση κανονισμού Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΜΚ) «EmporikiΕισόδημα»
  • Τιμές μεριδίων ΕΜΚ «EmporikiΕισόδημα» (καθημερινή ενημέρωση)