Πολιτική χορηγιών

Ελαχιστοποίηση

Η Crédit Agricole Life, αναπτύσσει και στην Ελλάδα τη δέσμευση του μητρικού Ομίλου για ενεργή συμμετοχή και προσφορά στα κοινωνικά δρώμενα.

Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν πληροφορίες για όσους θα ήθελαν να υποβάλλουν αίτημα για χορηγία έργου, σκοπού ή άλλης δραστηριότητας.

Οι παρακάτω τομείς αποτελούν για την Crédit Agricole Life πεδία ενδιαφέροντος για τα οποία λαμβάνει, εξετάζει και ανταποκρίνεται σε αιτήματα χορηγιών:

Πολιτισμός, Κοινωνία, Αθλητισμός, Περιβάλλον, Παιδεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση, ανάληψη και απόδοση μίας χορηγίας αποτελεί ο αιτών να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ.) ή Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) και κατά την αποστολή ή προσκόμιση των δικαιολογητικών στο αίτημα χορηγίας να αναγράφονται τα παρακάτω:

1. Στοιχεία του φορέα (Επωνυμία - Α.Φ.Μ - Δ.Ο.Υ - Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Περιγραφή του έργου ή του σκοπού για τον οποίο αιτούνται οικονομική ενίσχυση
3. Προϋπολογισμός δαπάνης
4. Ανταποδοτικά οφέλη, εφόσον προκύπτουν από το είδος του αιτήματος.

Τρόπος υποβολής αιτήσεως:

1. e-mail στο info@ca-life.gr ή
2. Αλληλογραφία:  Crédit Agricole Life, Μητροπόλεως 45, 105 56 ΑΘΗΝΑ, Εμπορική Διεύθυνση

Χρόνος υποβολής αιτήσεως:
Τα αιτήματα, τα οποία  αφορούν δράσεις, προγράμματα και εκδηλώσεις του τρέχοντος έτους μπορούν να υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εξετάζονται και απαντώνται εγγράφως.  

Ενέργειες

Ελαχιστοποίηση

- Συμμετοχή της Crédit Agricole Life στον 5ο Αγώνα Greece Race for the Cure, την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013. Μία δυναμική ομάδα 15 υπαλλήλων ανταποκρίθηκε με κέφι στο κάλεσμα του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" για τρέξιμο 5 χλμ και περίπατο 2 χλμ.

- Σημαντική κίνηση της εταιρίας για την οικονομική ενίσχυση ανθρώπων που έχουν ανάγκη, αντί για την αποστολή εταιρικών δώρων για τα Χριστούγεννα 2012. Η Crédit Agricole Life, ενίσχυσε το έργο του Συλλόγου «Φλόγα», ο οποίος προσφέρει ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα σε παιδιά που νοσούν από καρκίνο και συμπαραστέκεται στις οικογένειές τους, καθώς και του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας, το οποίο για περισσότερα από 100 χρόνια προσφέρει στέγη, φροντίδα, συναισθηματική υποστήριξη και εκπαιδευτικές δυνατότητες σε ορφανά και άπορα κορίτσια. Επιπλέον, μέρος του συνολικού ποσού της διατέθηκε και για την οικονομική στήριξη του Κοινωνικών Παντοπωλείων που δημιούργησε ο όμιλος Μαρινόπουλος με τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα από τα οποία στηρίζει 400 οικογένειες το χρόνο, για την απόκτηση πρώτων ειδών επιβίωσης σε πολύ χαμηλές τιμές.