ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
 

Δημιουργία Κεφαλαίου για το Παιδί

Smile Παιδί:

Aποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης, το οποίο αποδίδει το κεφάλαιο απευθείας στο παιδί.

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

 

Τι σας προσφέρει ;
  • εγγυημένη απόδοση και επιπλέον όφελος από πιθανές υπεραποδόσεις της Εταιρίας
  • ευελιξία καταβολών εφόσον προσαρμόζετε το ύψος και η συχνότητά τους όποτε και όπως το επιθυμείτε
  • δυνατότητα ετήσιας αναπροσαρμογής καταβολών 3% ή 5% για αντιπληθωριστική προστασία
  • δυνατότητα επιλογής στη λήξη του προγράμματος το παιδί να λάβει το κεφάλαιο είτε εφάπαξ είτε σε 4 ετήσιες ισόποσες δόσεις
  • ασφαλιστική κάλυψη για να συνεχιστεί η αποταμίευσή σας σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας, ώστε να είστε σίγουροι ότι το παιδί σας θα λάβει το κεφάλαιο που είχατε σχεδιάσει στη λήξη *
  • δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης του λογαριασμού μετά τον 1ο χρόνο
  • τεχνογνωσία και εξειδικευμένη διαχείριση από τον Όμιλο της Crédit Agricole

* Σημείωση: σε περίπτωση που είστε γονέας ή συγγενής άνω των 50 ετών τότε ορίζετε και δεύτερο πρόσωπο το οποίο σε περίπτωση συμβάντος θα συνεχίσει την αποταμίευση για το παιδί.

Τι θα αποδώσει στο παιδί σας ;
Γονέας 35 ετών αποταμιεύει για το παιδί του, με σκοπό στην ενηλικίωση να εισπράξει εφάπαξ ένα σημαντικό κεφάλαιο:

 

Διάρκεια     

 
 Μηνιαίες
 Καταβολές

15 χρόνια

20 χρόνια

25 χρόνια

50

€14.542

€23.694

€36.218

100

€29.084

€47.388

€72.435

200

€58.167

€94.774

€144.870

* τα παραπάνω παραδείγματα έχουν υπολογιστεί με ενδεικτική ετήσια απόδοση 4,5% και αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 5%

Πώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας ;
  • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού στην Alpha Bank
  • Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας