Δημιουργία Κεφαλαίου για Σύνταξη

Σχεδιάζω Σύνταξη Εγγυημένα:

Αποταμιευτικό – Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου

 

Credit Agricole Life - Home Page photo

 

Τι σας προσφέρει ;
 • εγγυημένη απόδοση και επιπλέον όφελος από πιθανές υπεραποδόσεις της Εταιρίας
 • ευελιξία καταβολών εφόσον εσείς προσαρμόζετε το ύψος και η συχνότητά τους (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια) καθώς και τη δυνατότητα για έκτακτες καταβολές, όποτε το επιθυμείτε
 • προσαρμογή της διάρκειας του προγράμματος στα «μέτρα» σας μέχρι 40 χρόνια
 • αντιπληθωριστική προστασία μέσω ετήσιας αναπροσαρμογής καταβολών 3% ή εφόσον το επιλέξετε 5% και 7%
 • δυνατότητα παύσης πληρωμών και επαναφοράς συμβολαίου όποτε το επιθυμείτε μετά τον 1ο χρόνο 
 • δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης του λογαριασμού μετά τον 1ο χρόνο
 • επιβράβευση για όσο περισσότερο χρόνο παραμένετε στο πρόγραμμα  
 • Ασφαλιστική προστασία από ασθένεια ή ατύχημα: σε περίπτωση απώλειας ζωής καταβάλλεται στους δικαιούχους το σύνολο του κεφαλαίου σας και οι συσσωρευμένες αποδόσεις. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας (*) αναλαμβάνουμε εμείς τη συνέχιση της αποταμίευσής σας και επιπλέον σε περίπτωση ατυχήματος λαμβάνετε εφάπαξ ποσό €10.000
 • τεχνογνωσία και εξειδικευμένη διαχείριση από τον Όμιλο της Crédit Agricole Assurances

 

 

* η κάλυψη δεν ισχύει αν συμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο - εταιρία

Τι θα σας αποδώσει στη λήξη η αποταμίευσή σας στο Σχεδιάζω σύνταξη εγγυημένα;

Ηλικία στην έναρξη

Διάρκεια
(σε έτη)

Μηνιαία καταβολή

Εγγυημένο κεφάλαιο*

Κεφάλαιο * με ενδεικτική απόδοση 4,5%

30

35

€75

€58.785

€87.509

40

25

€100

€45.522

€60.530

45

20

€200

€65.760

€82.489

* τα παραπάνω παραδείγματα έχουν υπολογιστεί με αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων 3%

Πώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας ;

 • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού στην Alpha Bank 
 • Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας

 

  

Παλαιότερα προγράμματα σύνταξης

Smile Σύνταξη, Smile Σύνταξη Express & InvestLife Βήμα Βήμα

Για τους πελάτες που διαθέτουν συμβόλαιο σε ισχύ στα συγκεκριμένα προγράμματα οι όροι και οι συνθήκες που έχουν υπογράψει ισχύουν κανονικά μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους χωρίς καμία απόκλιση.