Προϊόντα & Υπηρεσίες

Προστασία για την επιχείρηση: Smile Business


 

Smile Business: Πρόγραμμα Προστασίας για τον επιχειρηματία, τα στελέχη και τους ανθρώπους - "κλειδιά" της επιχείρησης

Το Smile Business είναι ένα πρόγραμμα προστασίας το οποίο σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια είτε του επιχειρηματία είτε ενός στελέχους-κλειδιού της επιχείρησης ή άλλου προσώπου (συνέταιρος), διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.

Απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως της νομικής της μορφής (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), του μεγέθους της και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται.

Τι σας προσφέρει ;
  • προστασία της επιχείρησής σας: διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της (αποπληρωμή οφειλών, κάλυψης δανείου)
  • προστασία για την οικογένειά σας από τυχόν οικονομικά ανοίγματα, εξασφάλιση του βιοτικού επιπέδου ζωής των μελών της μετά το ατυχές συμβάν και ελάφρυνση από άλλα πιθανά έξοδα μεταβίβασης, υποχρεώσεις δανείων, φόρων κληρονομιάς κ.α.
  • προσαρμογή της κάλυψης στα μέτρα σας: επιλογή ασφαλιζομένου προσώπου, ασφαλισμένου κεφαλαίου, διάρκεια ασφάλισης, συχνότητα καταβολής ασφαλίστρων  και επιλογή δικαιούχων
  • έκπτωση από το φόρο για την επιχείρηση με περιοδική απόδειξη καταβολής ασφαλίστρων που εγγράφεται στα βιβλία εσόδων – εξόδων της επιχείρησης

Πόσο κοστίζει ;

Το ασφάλιστρο (εξαμηνιαίο ή ετήσιο) διαμορφώνεται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία του ασφαλιζομένου & το προς ασφάλιση κεφάλαιο.

Παράδειγμα για κεφάλαιο €100.000, το εξαμηνιαίο ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία ως εξής:

Διάρκεια                                      

Ηλικία             ασφαλισμένου

10 χρόνια

15 χρόνια

30 ετών

€187

€197

35 ετών

€206

€226 

40 ετών

€246

€281


Πώς μπορείτε να καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας ;
  • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού στην Alpha Bank 
  • Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας