ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
 

Crédit Agricole Life

Η Crédit Agricole Life με αριθμούς


 

Credit Agricole Life - Home Page photo

 

Η Crédit Agricole Life δραστηριοποιείται στο χώρο των ασφαλίσεων ζωής από το 2001. Με την επωνυμία Εμπορική Ζωής, ιδρύθηκε ως κοινοπραξία μεταξύ του Ομίλου της Crédit Agricole S. A. & της ασφαλιστικής της εταιρίας Predica και της πρώην Εμπορικής Τράπεζας.

Στόχος μας είναι η παροχή οικονομικά προσιτών και ολοκληρωμένων προγραμμάτων δημιουργίας Kεφαλαίου και συμπληρωματικής Σύνταξης, Επένδυσης και Προστασίας, τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας.

  • 2001: Ίδρυση της Εταιρείας με την επωνυμία Emporiki Life ως κοινοπραξία της Εμπορικής Τράπεζας και της ασφαλιστικής εταιρείας του Ομίλου της Crédit Agricole S. A. (Predica) με ποσοστά 50% - 50%
  • 2010: 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Crédit Agricole Assurances
  • 2011: Αλλαγή επωνυμίας σε Crédit Agricole Life
  • 13,1 εκ. € μετοχικό κεφάλαιο
  • 138% Δείκτης Φερεγγυότητας το 2017
  • 35,20 εκ. € έχουν καταβληθεί σε 3.300 πελάτες το 2017, ως αποζημίωση και ως παροχή του προγράμματός τους κατά τη διάρκεια ή στη λήξη του.

Με την υψηλή τεχνογνωσία και την εμπειρία του μητρικού Ομίλου Crédit Agricole Assurances, καθώς και με αυστηρά πρότυπα διαφάνειας, η εταιρεία μας αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για τους πελάτες της, οι οποίοι την εμπιστεύονται για την Επένδυση, τη Σύνταξη και την Προστασία τους και της οικογένειάς τους.

CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ

Φιλελλήνων 25, 105 57 Αθήνα,

Τηλ.: 214 41 66 700, fax: 214 41 66 718, e-mail: custserv@ca-life.gr, www.ca-life.gr

Α.Φ.Μ.: 999983412, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.ΜΑΕ.: 49891/05/Β/01/8, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:4418301000